Bouwstenen

De Handstorm Bouwstenen beschrijven in het kort de uitgangspunten waarop de Handstorm Handleiding is gebaseerd.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.

Oplossingsrichtingen uitproberen

Ontwerpers hebben de behoefte elk moment tijdens het ontwerpproces oplossingsrichtingen direct uit te proberen. Omdat oplossingsrichtingen in de gedachten van de ontwerper lastig zijn te verwoorden of te tekenen worden probeersels gemaakt.