Bouwstenen

De Handstorm Bouwstenen beschrijven in het kort de (wetenschappelijke) bronnen waarop de Handstorm Handleiding is gebaseerd. Uit de volgende wetenschappelijke domeinen wordt bijvoorbeeld gerefereerd: Creatief denken, Ontwerpmanagement, Procesmanagement, Onderwijskunde, Reflectie, Ontwerpgericht onderzoek, Samenwerken in kleine groepen, Team flow, Onbewuste kennis, Groepsdynamica en Leiderschapsstijlen.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.

Oplossingsrichtingen uitproberen

Ontwerpers hebben de behoefte elk moment tijdens het ontwerpproces oplossingsrichtingen direct uit te proberen. Omdat oplossingsrichtingen in de gedachten van de ontwerper lastig zijn te verwoorden of te tekenen worden probeersels gemaakt.

Handstorm Principes

Handstorm Principes zijn interventies die tijdens ontwerpprocessen deelnemers verleiden tot creatief denken en interdisciplinair samenwerken.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.

Zijwaarts denken

Zijwaarts denken is een gedachtenloop om ongebruikelijke oplossingsrichtingen te bedenken voor een lastig oplosbaar probleem (De Bono, 1970) waarbij één oplossing meestal niet volstaat.