Het Handstorm Kenniscentrum ontwikkelt voor ontwerpleiders aanpakken om onbewuste kennis, ervaringen en waarde-overwegingen aan te boren en te gebruiken als inspiratiebron bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen.

Een van die aanpakken is de Handstorm App iB, die momenteel online wordt getest.

Burgers en ook vrijwilligers bij een vereniging, stichting, actiegroep of coöperatie kunnen door het gebruik van de App Handstorm de besluitvorming in de gemeenteraad beïnvloeden. Dit kan door vragen te stellen, verhalen te vertellen, oplossingen kenbaar te maken, problemen te melden, ongenoegen kenbaar te maken en door ontwikkelingen context te geven. Raadsfracties kunnen dan met burgers in dialoog gaan en in de gemeenteraad beleidskaders hierover voorstellen

Tot de zomer van 2022 staat deze App online om de bruikbaarheid te testen.

Download de gratis Handstorm App.