Uitleg Handstorm-handleiding

De Handstorm-handleiding maakt het gedachtegoed van de gevalideerde Handstorm principes – een hands-on aanpak om samen te ontwerpen – voor de praktijk breed toegankelijk. Voor ontwerpleiders die beginnen, maar ook voor die al een jaren binnen een ontwerpende organisatie werken en te maken hebben met complexe ontwerpopgaven kunnen met de handleiding aan de slag.

De Handstorm-handleiding is een verzameling proces-, oriëntatie- en praktijkkaartjes gebonden
in een draadbindrug. De handleiding geleidt de ontwerpleider door drie fasen: onderzoeken
globale aanpak ontwerpopdracht, creëren van gezamenlijk draagvlak en samen bedenken
van oplossingen. Bij het bedenken en uitvoeren van een ‘plan van aanpak’ en ‘draaiboeken
van bijeenkomsten’ wordt de ontwerpleider ondersteund door oriëntatie- en praktijkkaartjes.
Oriëntatiekaartjes helpen de ontwerpleider bij het kiezen van de geschiktste werkvorm en
praktijkkaartjes geven uitgewerkte suggesties van werkvormen. Wanneer meer ondersteuning
nodig is wordt de gebruiker via een QR-code gelinkt naar een Info-blad op deze website.

Elke fase bestaat uit zes stappen: inleven problematiek, (her)formuleren vraagstelling, ruimte
maken, pas op de plaats maken, focussen en afspreken vervolg & reflecteren. Het reflecteren
op het proces door de ontwerpmanager en door de deelnemers aan de bijeenkomsten
zorgt voor een lerend effect op kennis, vaardigheden en gedrag met betrekking tot samen
interdisciplinair ontwerpen.

De handleiding is geschreven vanuit de bouwkundige, bedrijfskundige en werktuigbouwkundige
domeinen, maar is ook geschikt voor diverse andere soorten domeinen, zoals overheid,
onderwijs, maatschappelijke ondernemingen en zorg & gezondheid.
Momenteel wordt de handleiding in de praktijk getest en worden de Infobladen geleidelijk op de
www.handstorm.nl geplaatst. Infobladen zie hieronder.

 

Klik op een van onderstaande onderwerpen om de infobladen te bekijken

Beeldmetafoor tekenen

Omgekeerde vraagstelling