In de blog van begin september vertelden we over het International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC) dat dit jaar plaatsvond in Berlijn. Tijdens dit symposium vond er een Hackathon plaats op de Humboldthain Campus van TU Berlijn. De campus staat bekend om zijn historische industriële gebouwen uit het begin van de 20e eeuw. Een inspirerende omgeving voor de meer dan 190 studenten en professionals die deelnamen aan de Hackathon.

Een hackathon (ook bekend als een hack-dag of -weekend, hackfest of codefest) is een gebeurtenis waarbij computerprogrammeurs en anderen die betrokken zijn bij hard- en softwareontwikkeling intensief samenwerken aan een prototype of onderzoeksproject. Soms heeft een hackathon een thema, bijvoorbeeld een platform als iOS of Android, of een dienst als LinkedIn of GoogleMaps. Het doel van een hackathon is om bruikbare hard- of software te maken. Deskundigen uit de industrie zijn vaak aanwezig om snel vragen te kunnen beantwoorden en problemen op te lossen. Het evenement eindigt normaal gesproken met een presentatie van elk team die bij de hackathon betrokken is. Veelal worden er aan het einde prijzen uitgereikt voor uitmuntend werk.

De studenten en professionals die aanwezig waren op de Hackathon van ISARC bedachten samen digitale oplossingen voor problemen die zij zelf hadden geformuleerd. Iedere deelnemer moest voor een workshop kiezen uit 1 van de 6 verschillende thema’s: Autodesk Dynamo, Autodesk Forge, Big Data Mining, Construction Robotics, Mixed Realities (AR/VR) and Remote Sensing & Internet of Things. Hier kun je meer lezen over de verschillende thema’s.

 De inspirerende locatie voor de Hackathon.

De deelnemers – uit verschillende vakgebieden – vormden ter plekke een groep om aan een probleem te werken. Denk bijvoorbeeld aan problemen in de bouwbranche die betrekking hadden op veiligheid, gezondheid, automatisering en robotisering. Samen aan tafel werden verschillende oplossingen bedacht met behulp van verschillende tools. Sensoren, drones, 3D-printers, AR/VR-brillen en zelfs robots werden ingezet! Daarnaast was er hulp van specialisten uit de wetenschap en industrie die voordrachten hielden om de deelnemers te helpen en te inspireren.

Onderzoeken worden vaak met behulp van een computer uitgevoerd, waarbij de uitwisseling van kennis en ervaring via internet en ICT-tools verloopt (face-to-interface). Bij de Hackathon van ISARC vond de uitwisseling echter ook plaats door discussies aan tafel, samen schetsen en het samen bouwen en testen van prototypen. Ook het samen vieren van successen en het samen leren van mislukkingen waren onderdeel van de Hackathon. Hierdoor ontstaat er sneller een klik tussen mensen. Samen kom je verder.

 Deelnemers samen aan het werk.

Na de drie dagen durende Hackathon werden de resultaten door middel van korte voordrachten aan elkaar en aan de bestuursleden van de International Association on Automation and Robotics (IAARC) gepresenteerd. Een jury selecteerde een aantal oplossingen die het beste scoorden op haalbaarheid, gebruik van big data uit openbare bronnen, oplossing voor een actueel probleem in de bouwindustrie, verbetering van software, voortbouwend op afgebouwd en lopend onderzoek en interdisciplinaire aanpak. Oplossingen die voorbij kwamen zijn bijvoorbeeld het gebruik van VR bij trainingen voor ongevalspreventies op de bouwplaats, het veilig aanbrengen van wegmarkeringen, een efficiëntere werkplanning bij een bouwproject, doelmatiger gebruik van hout in constructies, snelle bestrijding van brand in een grote stad en een oplossing voor te veel passagiers in de metro van New York.

Deelnemers geven een korte presentatie aan de groep.

 

Na de Hackathon overheerste het gevoel dat alle deelnemers erg betrokken waren bij het samen vinden van oplossingen en het delen van de resultaten. Omdat een Hackathon een beperkte duur heeft is er weinig tijd om gesprekken met eindgebruikers te voeren over hun problemen en bedachte oplossingen. Er wordt teruggekeken op een geslaagd weekend.