In 2005 werd een voorlopige versie van de Handstorm ontwerpprincipes gepubliceerd in een aantal wetenschappelijke artikelen. Dit was bedoeld om gebruikers uit te nodigen te experimenteren met de principes. Op deze manier kon er feedback worden verzameld over de werking van de principes.

Een mooi voorbeeld is SENAI CETIQT. Tijdens design-sessies werden enkele ontwerpprincipes toegepast in een bacheloropleiding voor Fashion Design aan de SENAI CETIQT in Rio de Janeiro, Brazilië. De docenten van deze cursus baseerden hun aanpak op de handstormmethode en de effectmeting was gebaseerd op Van Gassel (2005).
In een enquête die na de cursus werd gehouden, gaven de studenten de cursus een 3,75 op een schaal van één tot vijf. Dit betekent dat de studenten tevreden waren met de cursus. Aanvankelijk was er weerstand van de studenten maar dit verdween tijdens de praktijkoefeningen. De docenten vonden dat de behaalde resultaten met behulp van de ontwerpprincipes beter waren dan de ontwerpen die op papier waren getekend. Pinheiro en Queiroz (2013) concludeerden dat drie van de vermelde ontwerpprincipes die in deze visuele ontwerpvergaderingen werden gebruikt waarschijnlijk tot betere resultaten hebben geleid dan wanneer deze principes niet werden gebruikt.

Het vak Handstorm wordt nu gegeven aan deze universiteit. De methode van Frans van Gassel is aangepast aan de doelstellingen van de Bachelor of Fashion Design. Het wordt door studenten gebruikt voor de ontwikkeling van verschillende (kleding)collecties. De studenten gebruiken handstorm om te experimenteren met het maken van een kledingstukken. Tijdens dit proces van experimenteren, krijgt de student de kans om mogelijkheden te onderzoeken in termen van structuur, stof, het naast elkaar plaatsen van elementen, contrasten en composities. Deze werkwijze is effectief gebleken om beperkingen en fouten te ontdekken die anders niet worden ontdekt in de tekeningen en schetsen van de kledingstukken.

Daarnaast is er momenteel aan de Potifïcia Universidade Católica in Rio de Janeiro een introductieprogramma voor inkomende studenten waar een handstormworkshop wordt gegeven.
Op 17 mei 2018 werd de zesde workshop gegeven: Handstorm voor mode, onderwezen door professor Priscila Andrade. Tijdens deze workshop wordt de techniek van driedimensionale experimenten aangeleerd waarbij alternatieve materialen en een dummy worden gebruikt  (in plaats van het maken van schetsen op papier) als basis voor het maken van metaforische objecten. De docent vraagt deelnemende studenten om een schaar, spelden en plakband mee te nemen.

 

 

 

 

Workshop aan de Potifïcia Universidade Católica in Rio de Janeiro.

 

 

Bronnen:
http://dad.puc-rio.br/2018/05/21/encontros-no-dad-handstorm-para-moda/

Proefschrift van Frans van Gassel (https://dx.doi.org/10.6100/IR842445)

Pinheiro , G. M., & Queiroz, M. d. (2013). Handstorm: a fashion design practice. REDIGE, 4(1), 13 p. Retrieved from

Van Gassel, F. J. M. (2005). Experiences with collaborative design by constructing metaphoric objects. Paper presented at the Proceedings of the Symposium Design Research in the Netherlands 2005, 19-20 May 2005, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, Eindhoven.