WAT IS HANDSTORM?

Het woord impliceert het eigenlijk al: brainstormen, maar dan ook met je handen. Handstorm is een wetenschappelijke onderbouwde methode die je kunt gebruiken om effectief te overleggen tijdens het (her)ontwerpen van jouw concept, product of proces. Door te werken volgens de Handstorm methode worden jouw rijke ervaringen niet alleen door woorden zichtbaar gemaakt, maar ook doordat je daadwerkelijk handelt en reflecteert. Handelen kan bijvoorbeeld door middel van gebaren, tekenen en construeren, maar ook door het maken van een moodboard.

HANDSTORM HANDLEIDING

De Handstorm Handleiding maakt het gedachtegoed van de gevalideerde Handstorm Principes – een aanpak om interdisciplinair te ontwerpen – voor de praktijk toegankelijk. Voor ontwerpleiders die beginnen, voor hen die al jaren binnen een organisatie leiding geven aan ontwerpprocessen en voor betrokken burgers die in hun omgeving maatschappijveranderingen willen bewerkstelligen.

 

De Handstorm Handleiding is gebaseerd op een aantal theorieën uit de wetenschap die zijn beschreven in de Handstorm Bouwstenen. Zie deze website. De handleiding geleidt de ontwerpleider door zijn/haar ontwerpproces. Op een start knooppunt wordt de ontwerpleider uitgenodigd na te denken wat voor type ontwerpproces zal worden doorlopen: een met (A) een enkelvoudige vraag, (B) een met een complexe vraag en (C) een met een sociaal-maatschappelijke vraag.

 

Een volgend knooppunt geeft de ontwerper dan een perspectief van zeven ontwerpfasen: (1) Verkennen probleemsituatie, (2) Bedenken oplossingsrichtingen, (3) Pas op de plaats maken, (4) Herformuleren ontwerpvraag, (5) Selecteren oplossingsrichting, (6) Testen oplossingsrichtingen en (7) Bepalen vervolgafspraken en benoemen opbrengsten.

Bij elke ontwerpfase denkt de ontwerpleider na aan de hand van een oriëntatiekaart – welke ontwerpactiviteiten worden uitgevoerd en wat zijn hierbij de overwegingen. De ontwerpactiviteiten zijn verder op een praktijkkaart uitgewerkt en worden ondersteund door de uitleg van de werking, tips, varianten en rol ontwerpleider. Voor extra hands-on materiaal wordt verwezen naar de Handstorm Werkbladen die ook op deze website te vinden zijn.

 

Bij het nemen van een volgende ontwerpstap wordt op een knooppunt teruggekeken op de uitgevoerde ontwerpactiviteiten en onderzocht welke ontwerpstap vervolgens nodig is: vooruit, terug of een ontwerpfase kiezen van een ander type fase of vraag. Deze knooppuntenstructuur zorgt voor een iteratief ontwerpproces en voor een lerend effect op kennis, vaardigheden en gedrag met betrekking tot samen interdisciplinair ontwerpen.

De Handstorm Handleiding is in ontwikkeling.

HET HANDSTORM KENNISCENTRUM

Het kenniscentrum ontwikkelt en publiceert een handleiding met bijbehorende infobladen om de Handstorm-principes toe te kunnen passen bij het leiding geven aan complexe ontwerpopgaven. Ook begeleidt het kenniscentrum ontwerpleiders bij het toepassen van de Handstorm-principes. Op handstorm.nl/handstorm-handleiding krijg je toegang tot de handleiding en de infobladen.
De complete Handstorm-handleiding komt in 2019 uit.

DE HANDSTORM-PRINCIPES

Plaats je muis op de kaarten hieronder om de uitleg te zien

principle
Develop a scenario for a design meeting in advance, by making an appropriate choice from one of the following parameters: aim, participants, tools and control. This leads to a situation in which the facilitator can anticipate a wide variety of situations, which help to achieve the desired outcome. This is because from the start, design activities need a well thought-out framework and name.
principle
Ensure that there are a variety of personalities, team roles and skills available among the participants of the design meeting. This leads to a wealth of knowledge and a multitude of ideas, which can be shared. This is because multiple talents together stimulate each other.
principle
Use or develop the creative skills of the participants by starting with a short creativity exercise, using a common or familiar design. This leads to the creation of better solutions, as the instructions encourage the problem-solving process.
principle
Use methods whereby the participants learn from each other, which lead to a shared result. This occurs because cooperative learning stimulates creative and collaborative working.
principle
When facilitating, also respond to non-verbal input and provide a positive response to any reluctance among members. This leads to the sustained involvement of group members. This is because emotions enhance collaborative processes.
principle
Plan the activities of the design meeting following the basic rhythm; starting, engaging with the problem, reformulating the question, diverging, converging and making plans. This leads to reduced anxiety and indifferent behaviour, as the structure of a creative process consists of the following activities: naming, framing, moving and reflecting.
principle
Carefully (re) formulate a question in such a way that will help to resolve the most significant problem. This leads to increased support for the plan, as the structure of a meeting process consists of the following activities: naming, framing, moving and reflecting.
principle
Diverge from the scenario when methods no longer work and choose other activities. This leads to renewed motivation of group members, because changing frames creates ideas.
principle
Direct the meeting participants to work in different situations (alone & together, language & signs, active & passive, standing & sitting, sitting in rows & circle, high impact & relaxed, etc.), This leads to increased use of multiple intelligences, as changing frames and using emotions enhance collaborative processes.
principle
Deliberately encourage the participants to think ‘outside the box’ by using creativity techniques. This leads to increased mental capacity that will allow participants to create new ideas. This is important, as otherwise the personality traits of participants will determine the working style.
principle
Ensure that the participants independently engage with each other. This leads to freedom for the facilitator to think about the next activities. This shifts the responsibility to the participants and enhances collaborative working.
principle
Use hands to visualise ideas. This enables the use of intangible (tacit) knowledge, dreams and feelings. This is because making use of the participants talents enhances their involvement.
principle
Alternate between taking charge and giving space when facilitating methods. This leads to the sustained attention of the participants, because creating space and taking charge fosters desired performances.
principle
Close the meeting by making a visual plan, which includes the tangible answers to the questions and a reflection by the participants, regarding the process they have undergone, and how they should progress together. This leads to increased involvement in the future, as reflection promotes the progression of the process.
principle
Use the most suitable method. This enables participants to contribute optimally to the ultimate goal. This is important because making use of the participants’ talents enhances involvement.

DE KERNWAARDEN

Leergierigheid

Vindingrijkheid

Speelsheid

Synergie