Bij het verduurzamen van een woning hebben bewoners niet alleen hulp nodig van een energiecoach maar ook van een hoogwatercoach. Deze coach ondersteunt bewoners bij het uitvoeren van effectieve maatregelen om de woning minder kwetsbaar te maken tegen klimaatveranderingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er geen overlast meer ontstaat ten gevolge van hoosbuien, van opkomende hoog water en van terugstromend rioolwater. Er ligt een ontwerpopgave voor een hoogwatercoach.

Bewoners van woningen hebben al vele waardevolle maatregelen bedacht en toegepast om het water buiten de deur te houden. Veel van deze maatregelen zijn onder tijdsdruk bedacht en toegepast waardoor ze niet altijd effectief konden zijn. In veel van deze maatregelen zitten wel werkzame principes verborgen, zoals bijvoorbeeld dat water ook water kan tegenhouden. Maar er zijn ook vele andere werkzame principes die kunnen leiden naar nieuwe oplossingen om het water buiten de deur te houden. Neem de tijd om deze oplossingen te bedenken, voor te bereiden en uit te proberen. Schep hiervoor de organisatorische condities. Een ontwerpende-onderzoekende aanpak kan hierbij helpen.

 

 

 

 

 

De Maas kan zeer snel wassen. Binnen een paar minuten krijg je al natte schoenen

Hoe werkt deze aanpak?
De hoogwatercoach in de rol van ontwerpleider – zou de volgende ontwerp- en onderzoeksactiviteiten kunnen uitvoeren:

 • Spreek een samenwerking af met een bewoner of met een groep bewoners in een straat.
 • Zet een samenwerkingsverband en een uitvoeringsplan op.
 • Organiseer en leid ontwerpbijeenkomsten om samen onverwachte oplossingen te bedenken. Door gebruik te maken van creativiteitstechnieken kunnen op basis van bestaande werkzame principes robuustere en nieuwe oplossingen bedacht worden die zijn toegespitst op de situatie van de bewoners en hun woonomgeving. Er wordt op zo’n bijeenkomst gebruik gemaakt van beleefde en onbewuste ervaringen en kennis van bewoners en deskundigen. Kom tot gezamenlijk gedragen oplossingen.
 • Onderzoek de haalbaarheid op technische, financiële en draagvlak aspecten van de bedachte oplossingen.
 • Doe proefjes om ideeën te testen.
 • Voer de gekozen oplossing uit en/of tref voorbereidende maatregelen.
 • Maak draaiboeken en scenario’s. Onderzoek risico’s.
 • Ontwikkel een platform om nieuwe kennis met andere bewoners te delen.
 • Hou bewoners betrokken bij de oplossingen zodat wanneer het hoog water onverwacht komt snel gehandeld kan worden.

 

 

 

 

Deze schakelkast staat in het overstromingsgebied van de Maas. De bewoner heeft deze op een veilige hoogte laten plaatsen. De lampen blijven nu branden bij hoogwater.

Achter deze procesgerichte aanpak zitten de volgende gedachtes:

 • Elke woning, bewoner en type van hoogwater is anders. Dit vraagt om maatwerk.
 • Aandacht schenken aan procesgerichte maatregelen, niet alleen technische oplossingen.
 • Wacht niet totdat het water komt.
 • Bedenk en ontwikkel samen maatregelen.
 • Creëer betrokkenheid bij bewoner(s) en instanties. Wat vinden zij van waarde?
 • Ontzorg bewoners bij het uitvoeren van de benodigde maatregelen.