nl

Stellingen worden aan het verslag van een promotieonderzoek toegevoegd om deze tijdens de promotieplechtigheid met de promotiecommissie te bediscussiëren. Hieronder volgen de 11 stellingen behorende bij het promotieonderzoek Handstorm principles for collaborative working die van Frans van Gassel aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in 2016 verdedigde.

 1. De wetenschappelijke verantwoording en documentatie van een proefontwerp uitgewerkt als een wetenschappelijke verhandeling is een proefontwerpschrift.
 2. Kennis hebben van de samenhang tussen het doel, type deelnemers, werkmethoden en beoogde resultaten bij het organiseren van een ontwerpbijeenkomst is nodig.
 3. Men leert ontwerpprocessen te leiden door op gevoelde ervaringen te reflecteren én door die ervaringen en reflecties te delen.
 4. Een projectleider – realisatiegericht – die een ontwerpbijeenkomst voorzit, dient zijn leiderschapsgedrag aan te passen. Hij moet het team niet zijn oplossing laten ontdekken, maar het team verleiden tot het ontwikkelen van een eigen
 5. Het toepassen van ontwerpprincipes die worden ontwikkeld volgens de CIMO-logica kunnen tegelijkertijd bijdragen aan het oplossen van zowel het veldprobleem als het onderzoeksprobleem.
 6. De Vet (2007) stelt dat “onder specifieke omstandigheden, stilzwijgend denken een positief effect kan hebben op creativiteit van het individu en van de groep”. Laat daarom tijdens ontwerpbijeenkomsten stiltes vallen en zorg voor momenten van handelen zonder woorden.
 7. Het vakmanschap van bouwvakkers is een combinatie van betrokkenheid, kennis, denkkracht, handvaardigheid en ervaring. Daarom leidt het streven dit soort vakmanschap te robotiseren tot niets.
 8. “Creatief denken is een proces dat tijd kost – incubatietijd” (Queiroz, Volpini, & Simão, 2016). Neem tijdens ontwerpprocessen eerst tijd voor het opdoen van allerlei ervaringen, daarna tijd voor broeden en tenslotte voor het toewerken naar een oplossing.
 9. De uitspraak een “kant-en-klaar bouwproduct verandert de rol van de architect” (Van Gassel, 1991) luidt nu: “kant-en-klaar bouwproduct heeft de rol van de architect veranderd”.
 10. Om een kringloopwinkel succesvol te exploiteren heb je niet alleen tweedehands spullen nodig, maar vooral “eerstehands kennis” (Kessels & Gordijn, 2005).
 11. Wat je in een stelling legt kun je ook eruit halen.

Het verslag van het promotieonderzoek is downloaden op www.handstorm.nl

Referenties

 • De Vet, A. J. (2007). The effects of thinking in silence on creativity and innovation. (Doctoral PhD study), University Tilburg.
 • Kessels, J., & Gordijn, H. (2005). Tweedehands kennis. Den Haag: HRD Fonds – Performa.
 • Queiroz, M. d., Volpini, J. W., & Simão, L. M. P. (2016). Processo criativo: tempo para experimentar / Creative process: time to experiment. IARA – Revista de Moda, Cultura e Arte, 8(2), p. 109-120.
 • Van Gassel, F. J. M. (1991). Kant-en-klaar bouwproduct verandert rol architect. BouwWereld, 87, p. 10-11.