In deze blog laten we zien hoe Handstorm in de praktijk wordt gebracht. Dit doen we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld.

Nederland

Door een geautomatiseerde machine te ontwerpen die takelelementen rond zijn verticale as roteert werd een eenvoudig prototype gemaakt met behulp van TEMSI-constructiedelen (de metrische variant van MECCANO). Deze handstormoefening toont de werking van actie en reactie tussen een element en een vliegwiel en werkt als een grensobject tussen de betrokken ontwerpers.


Een object gemaakt van modulaire bouwdelen die zijn gebruikt om een geautomatiseerde machine te ontwerpen.


Brazilië

Tijdens visuele ontwerpsessies werden de Handstorm-principes toegepast bij een bacheloropleiding Modevormgeving aan de SENAI CETIQT in Rio de Janeiro. In de achteraf afgenomen enquête gaven de studenten aan tevreden te zijn met de resultaten van de cursus. Aanvankelijk was er sprake van weerstand bij de studenten, maar deze verdween tijdens de praktische oefeningen. De docenten toonden aan dat de behaalde resultaten met behulp van de bovengenoemde ontwerpprincipes beter waren dan de op papier gemaakte ontwerpen. Het lijkt waarschijnlijk dat de ontwerpprincipes die worden gebruikt in dit soort sessies leiden tot betere resultaten in vergelijking met situaties waarin deze principes niet worden gebruikt.


Denemarken

Volgens de LEGO-website: “De LEGO SERIOUS PLAY-methode is een gefaciliteerd proces van ontmoeting, communicatie en probleemoplossing waarbij deelnemers door een reeks vragen worden geleid, die dieper en dieper op het onderwerp in gaan. Elke deelnemer bouwt zijn of haar eigen 3D LEGO-model als antwoord op vragen van de begeleider. Dit doet de deelnemer met behulp van speciaal geselecteerde LEGO-elementen. Deze 3D-modellen dienen als basis voor groepsdiscussie, kennisuitwisseling, probleemoplossing en besluitvorming. De methode is een techniek die het probleemoplossend vermogen van groepen verbeterd. Door gebruik te maken van visuele, auditieve en kinesthetische vaardigheden vereist de methode dat de deelnemers leren en luisteren en het geeft alle deelnemers een stem. De methode dient als een gedeelde taal, ongeacht cultuur of positie.”


India

In 2014 namen ontwerpers en bewoners gezamenlijk deel aan het Stedelijk Ontwikkelingsproject in een wijk in Mumbai, India: de Shivaji Nagar Handstorm Workshop.

Lees hier de hele blog over het project in India!

 


De Verenigde Staten

Hulpmiddelen voor associëren en het uiten van ideeën: driedimensionale ‘Velcro-modellering’ roept snel nieuwe (product)ideeën op bij spelers van strategiespellen. Ontwikkeld door L. Sanders.


Velcro-elementen voor het maken van metaforische objecten.